021-88874394-6

ناوه ندی نه شته رگه ری چاوی وه نه ک

ناوه ندی پسپۆڕی و بان پسپۆڕی نه شته رگه ری چاوی وه نه ک به هیممه تی گرووپێک له پسپۆڕانی چاو له سه رماوه زی سالی 1380 دامه زراوه و له م کاته دا زیاتر له 120 پزیشکی چاو (بریتی له پشکدار و میوان) که هه موویان له پسپۆڕانی به ئه زموونی وڵاتن له گه ڵ ئه م ناوه نده هاوکاریان هه یه و نه شته رگه ریه-کانی خۆیان به که ڵک وه رگه رتن له پێداویستیه پێشکه وتووه کان و ئه ندامانی شاره زا و شازی ئه م ناوه نده ئه نجام ئه ده ن.

باڵه خانه ی کلینیکی ناوه نده که بریتییه له 5 نهۆم نهۆمی ئه وه ڵ: وه رگرتن-به شی ئێپتومێتری-به-شی پاراکلینیک- نهۆمی دووه م به شی له یزێر: بریتی له به شی ئێگزایمێری له یزێر- به شی له یزێری تۆڕی چاو ( له یزێری دیودی سور و سه وز) – کراسلینک – ئانژیۆگرافی – نهۆمی سێیه م: ژووره کانی نه شته رگه ری بریتی له 4 ژووری نه شته رگه ری پڕچه ک بۆ ئه نجامی نه شته رگه ریه جۆراوجۆره کانی چاو- نهۆمی چوارم: به شی خه واندنی نه خۆش بریتی له 15 ته خت بۆ خه و اندنی نه خۆشه کان له گه ڵ باشترین پێداویستیه کانی ئاسووده یی- نهۆمی پێنجم: به شی ژمێریاری- هه مار- ژووری چایچی

ته واوی ئه م پێداویستیانه و پسپۆڕانی به ئه زموون و ئه ندامانی شاره زا پێکه وه کۆبوونه ته وه بۆ ئه وه-ی به هره مه ندی نه خۆشه کان له باشترین خزمه تی ده رمانی چاو ده ست بدات و به یارمه تی ئه م گرووپه به-رپرسیار و گیان فیدایه نه شته رگه ریه جۆراوجۆره کانی چاو، که گرینگترین جۆره کانی له ژێره وه به کورتی شیکراوه ته وه بریتی له: ئاو مرواری (کاتاراکت) به ره وشی مودێڕن (فیکو) له یزیک, لازک , PRK, دانانی لێنز له ناو چاو phakic IOL, ویترکتۆمی , باکلینگ , یاگ له یزێر, له یزێره کانی تۆڕی چاو, ئیسترابیسم, نه شته رگه ری ڕه هه ند و کیسه ی فرمێسک, گلوکۆم (ئاوی ره ش), پێوه ندی گلێنه, نه شته رگه-ری پلاستیک و جوانی چاو (بلفاروپلاستی و پتوز) پروتێزی چاو, ناخونه ک و نه شته رگه ریه کانی دیکه ی چاو له م ناوه نده ئه نجام ئه ده رێت.

زانیاریەکانی پەیوەندی

  • ناونیشان :تاران- گۆڕه پانی وه نه ک- ئوتووبانی حه قانی- دوای شه قامی گاندی باشووری- پلاکی ۵٠
  • تلفن : ۸۸۸۷۴۳۹۴(021)-7 98+