021-88874394-6

مێژووی دامه زران

ناوه ندی پسپۆڕی و بان پسپۆڕی نه شته رگه ری چاوی وه نه ک به هیممه تی گرووپێک له پسپۆڕانی چاو له سه رماوه زی سالی 1380 دامه زراوه و له م کاته دا زیاتر له 120 پزیشکی چاو (بریتی له پشکدار و میوان) که هه موویان له پسپۆڕانی به ئه زموونی وڵاتن له گه ڵ ئه م ناوه نده هاوکاریان هه یه و نه شته رگه ریه-کانی خۆیان به که ڵک وه رگه رتن له پێداویستیه پێشکه وتووه کان و ئه ندامانی شاره زا و شازی ئه م ناوه نده ئه نجام ئه ده ن.

  • کارگێڕی گشتی: دوکتور حه مید نه جه فی
  • سه رۆکی ده سته ی به ڕێوه به رایه تی: دوکتور به هرام ئازادی
  • ده سته ی به ڕێوه به رایه تی: دوکتور به هرام ئازادی- دوکتور ئه رده شیر خورشیدیان- دوکتور محه-مه د حسێن فه رشی- دوکتور حه مید مقاره عابد- دوکتور حه مید نه جه فی- دوکتور ئه مین الله نیک ئێقباڵی- دوکتور فه ره یدون وه زیری

ژووره کانی نه شته رگه ری

 

ئه م ناوه نده پڕچه ک به ئاخرین تێکنۆلۆژیه کانی رۆژه بریتی له:

  • سیستمی ئێگزایمری له یزێر به ده زگای Technolas 217zو Allegretto Eye Q بۆ ئه-نجامی نه شته رگه ریه کانی له یزیک و لازک
  • ده زگای کراس لینک (CXL) بۆ به رگیری له پێشڕه وی چه ماوی گلێنه
  • ده زگای له یزێری SCHWIND AMARIS بو TransPRK
  • ژووره کانی نه شته رگه ری پڕچه ک کراوه به ده زگا پێشکه وتووه کانی فیکو– ویترکتۆم – ئه ندوله-یزێر و میکرۆسکۆپی ZIESSوTOPCONو ته واوی پێداویسته پێویسته کان بۆ ئه نجامی نه-شته رگه ریه پسپۆڕی و بان پسپۆڕیه کانی چاو

 

زانیاریەکانی پەیوەندی

  • ناونیشان :تاران- گۆڕه پانی وه نه ک- ئوتووبانی حه قانی- دوای شه قامی گاندی باشووری- پلاکی ۵٠
  • تلفن : ۸۸۸۷۴۳۹۴(021)-7 98+