آیا استفاده مداوم از عینک باعث ایجاد گودی یا سیاه شدن زیر چشم می شود ؟

خیر، این مورد ممکن است در بعضی از بیماران کلیوی ویا بعضی از موارد کم خونی یا بیماریهای غدد مانند کم کاری یا پر کاری تیرویید دیده شود که ارتباطی با زدن عینک ندارد.