امکان کشت سلول های شبکیه

 

دانشمندان موفق شدند با استفاده از فناوری نانو نوعی "داربست" سه بعدی بسازند که کشت سلول های شبکبه را ممکن می سازد.این پیشرفت احتمال درمان یکی از علل رایج نابینایی را ممکن می سازد

[مشاهده مطلب]